ვაკანსია-ფაქტორი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსის პირველი ეტაპის განცახდებების გადარჩევის შედეგად კონკურსის შემდეგ ეტაპზე (ტესტირება)  დაშვებულ იქნენ დანართის მიხედვით განსაზღვრული კონკურსანტები ტესტირების ეტაპზე გადასულ კონკურსანტთა სია.

კომისის გადაწყვეტილებით პირველი ეტაპი (განცხადების გადარჩევა) ვერ გაიარა შემდეგმა კონკურსანტებმა: დიანა მაკარიძემ, ივანე ნიკოლაძემ, ლევან შენგელიამ და ზაზა ანდღულაძემ, მხოლოდ #36020 (განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი) ვაკანსიაზე.

კონკურსის შემდეგ ეტაპზე (ტესტირებაზე) დაშვებულ აპლიკანტთა ინფორმირება ტესტირების ადგილის, დღისა და დროის მითითებით მოხდება უახლოს პერიოდში სატელეფონო ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებებით.

Share

Comments are closed.