ვაკანსია-ფაქტორი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „თერჯოლის  სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მუნიციპალური ცენტრი” აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე (თანამდებობეზე), იხ. საკონკურსო განაცხადის მიმაგრებული ფაილი  განაცხადი – თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „თერჯოლის სახელოვნებო, განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი“ აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე (თანამდებობეზე), იხ. ვაკანსიები მიმაგრებული ფაილი – ვაკანსიები ვაკანსიების ცხრილი

საკონკურსო განაცხადები მიმაგრებული ფაილების სახით:

 1. საკონკურსო განაცხადი ბიბლიოთეკის რედაქტორი
 2. საკონკურსო განაცხადი ბიბლიოთეკის საცნობარო განყოფილების გამგე
 3. საკონკურსო განაცხადი ბიბლიოთეკის სპეციალისტი
 4. საკონკურსო განაცხადი კოორდინატორი კულტურის
 5. საკონკურსო განაცხადი მუზეუმის კოორდინატორი
 6. საკონკურსო განაცხადი კოორდინატორი პირადი საქმეების
 7. საკონკურსო განაცხადი კოორდინატორი სახელმწიფო შესყიდვებზე
 8. საკონკურსო განაცხადი კოორდინატორი ტურიზმში
 9. საკონკურსო განაცხადი კულტურის სპეციალისტი
 10. საკონკურსო განაცხადი ცენტრის დირექტორის მოადგილე
 11. საკონკურსო განაცხადი მუზეუმის დირექტორი
 12. საკონკურსო განაცხადი მუზეუმების დირექტორის მოადგილე
 13. საკონკურსო განაცხადი მუზეუმის გიდი კლდიაშვილში
 14. საკონკურსო განაცხადი მუზეუმის ფონდების მცველი დ. კლდიაშვილის მუზეუმში
 15. საკონკურსო განაცხადი მუზეუმის ფონდების მცველი ჩხარის მუზეუმი
 16. საკონკურსო განაცხადი უფროსი ბიბლიოთეკარი
 17. საკონკურსო განაცხადი მუზეუმის მეცნიერ-მუშაკი (ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი)

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • საკონკურსო – საატესტაციო კომისიის მისამართი: თერჯოლა, რუსთაველის ქ. N109  (მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა)
 • საკონტაქტო პირი: მარიკა კუხალაშვილი, ტელ: 599 24 02 81
Share

Comments are closed.