საკრებულოს მორიგი სხდომა 5 მარტს გაიმართება 0

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა 2018 წლის 5 მარტს, 11:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს შენობაში, ან. ჭანტურიძის №7.

 

საკრებულოს სხდომაზე განიხილება სამი საკითხი:

1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გიორგი ბერძულიშვილის განცხადება საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში გაწევრიანების თაობაზე.

2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ.

3. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ.

Share

Comments are closed.