თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მისამართი: ქ.თერჯოლა, ან. ჭანტურიძის ქ. #7
ელ.ფოსტა:terjolissakrebulo@gmail.com
T: 598771595

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მისამართი:ქ.თერჯოლა, რუსთაველის ქ. #7
ელ.ფოსტა: terjolisgamgeoba@yahoo.com

cxeli xazi

Share