კლიმატი

თერჯოლა ძირითადად მდებარეობს ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატის ოლქში. მუნიციპალიტეტის დაბალმთიან და საშუალომთიან ადგილებში ზღვის გავლენა შესუსტებულია, თუმცა დამახასიათებელია ნოტიო კლიმატი. აქ ზამთარი ცივია და ზაფხული შედარებით მშრალი და ცხელი. იანვრის თვის ტემპერატურა +2, +5, ზაფხულში მაქსიმალური ტემპერატურა +38 C, +40C. საშუალო წლიური ტემპერატურა 13,9˚ C -დან 14,1˚ C -მდე. ნალექიან დღეთა რიცხვი საშუალოდ წელიწადში 150-ს შეადგენს. ნალექების რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ – 1350 მმ.