მერია და მერიის წარმომადგენლები სოფლებში

თერჯოლის მერიის საშტატო ნუსხა

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია
N თანამდებობა სახელი, გვარი ტელეფონის ნომერი
1 მერი ბონდო სოფრომაძე 598 35 41 41
2 მერის პირველი მოადგილე მანუჩარ ფანჩულიძე 577,977,540
3 მერის მოადგილე მერაბ სირაძე 599 27 48 48
  ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური
4 ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი    
საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
5 საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი მზია ჭანტურიძე 514 10 26 26
6 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ნინო გაბრიაძე 577 57 55 26
7 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი    
8 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მაია დევიძე 599 77 72 37
9 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ლელა ცხადაძე 599 55 18 70
10 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მამუკა არაბიძე 555 43 89 74
11 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნინო ლილუაშვილი 598 80 09 10
12 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ზურაბ გამეზარდაშვილი 599 51 08 59
შესყიდვების განყოფილება
13 შესყიდვების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი ზურაბ გოგნაძე 577 79 27 79
14 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ლია კუპატაძე 598 16 65 58
15 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მინდია ლილუაშვილი 514 55 65 55
16 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი    
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლები
17 ქ. თერჯოლის მერის წარმომადგენელი    
18 ქ. თერჯოლის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კონსტანტინე ძოწენიძე 577,942,088
19 ქ. თერჯოლის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი დავით ქოჩიაშვილი 599,225,429
20 ქ. თერჯოლის მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ავთანდილ თურქაძე 577,652,863
21 სოფ. ეწრის მერის წარმომადგენელი    
22 სოფ. ეწერში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი,პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ელგუჯა გვენეტაძე 599,908,453
23 სოფ. ეწერში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი,პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი თამილა კახიძე 557,700,539
24 სოფ. ძევრში მერის წარმომადგენელი    
25 სოფ. ძევრში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი დიმიტრი აბჟანდაძე 599,307,520
26 სოფ. ძევრში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ილია სოფრომაძე 591,313,399
27 სოფ. ახალთერჯოლაში მერის წარმომადგენელი    
28 სოფ. ახალთერჯოლაში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ნესტან წერეთელი 598,903,498
29 სოფ. ახალთერჯოლაში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ბესიკ ცხადაძე 555,231,851
30 სოფ. ჩხარში მერის წარმომადგენელი    
31 სოფ. ჩხარში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გოჩა ზარნაძე 558,567,790
32 სოფ. ჩხარში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი დავით ბუცხრიკიძე 599,163,537
33 სოფ. სიქთარვაში მერის წარმომადგენელი    
34 სოფ. სიქთარვაში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეცისლისტი დავით გამეზარდაშვილი 577,941,668
35 სოფ. სიქთარვაში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეცისლისტი გიორგი აბულაძე 591,070,654
36 სოფ,ბარდუბანში მერის წარმომადგენელი    
37 სოფ, ბარდუბანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი რომან ბარდაველიძე 595,303,156
38 სოფ, ბარდუბანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მინდია კლიდიაშვილი 577,947,941
39 სოფ. ქვ.სიმონეთში მერის წარმომადგენელი    
40 სოფ. ქვ.სიმონეთში მერის წარმომადგენელისასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ტარიელ ცერცვაძე 595,201,240
41 სოფ. ქვ.სიმონეთში მერის წარმომადგენელისასისტენტი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გიორგი ნიკოლაძე 577948019
42 სოფ.რუფოთში მერის წარმომადგენელი    
43 სოფ.რუფოთში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ირაკლი ცქიფურიშვილი 598,527,288
44 სოფ.რუფოთში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დავით ვარდოსანიძე 577,944,885
45 სოფ.ზედა სიმონეთში მერის წარმომადგენელი    
46 სოფ. ზედა სიმონეთში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დავით თორთლაძე 577,947,848
47 სოფ. ზედა სიმონეთში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შორენა გვენეტაძე 577959856
48 სოფ. თუზში მერის წარმომადგენელი    
49 სოფ. თუზში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მარიამ ჯანიაშვილი 577,959,143
50 სოფ. თუზში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ოლღა შეიზაშვილი 599,358,039
51 სოფ. ღვანკითში მერის წარმომადგენელი    
52 სოფ. ღვანკითში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სევერიონ კოვზირიძე 599,624,055
53 სოფ. ღვანკითში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რეზო დადუნაშვილი 599,125,128
54 სოფ. კვახჭირში მერის წარმომადგენელი    
55 სოფ. კვახჭირში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თამარ ლომთაძე 599,424,131
56 სოფ. კვახჭირში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ალექსანდრე ყუბანეიშვილი 591,346,846
57 სოფ. ალისუბანში მერის წარმომადგენელი    
58 სოფ. ალისუბანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იაგო აბჟანდაძე 598,544,766
59 სოფ. ალისუბანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეკა ხუჯაძე 599,924,353
60 სოფ. საზანოში მერის წარმომადგენელი    
61 სოფ. ზედა საზანოში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დავით გოგბერაშვილი 598,322,082
62 სოფ. ზედა საზანოში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი თამთა ცქიფურიშვილი 551,535,007
63 სოფ. ნახშირღელეში მერის წარმომადგენელი    
64 სოფ. ნახშირღელეში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მაია გაბიძაშვილი 555,025,309
65 სოფ. ნახშირღელეში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სერგო ნიკოლაძე 599,287,890
66 სოფ. ჭოგნარში  მერის წარმომადგენელი    
67 სოფ. ჭოგნარში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნესტან სვინტრაძე 593,422,286
68 სოფ. ჭოგნარში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იამზე ტყეშელაშვილი 593,728,617
69 სოფ. გოდოგანში მერის წარმომადგენელი    
70 სოფ. გოდოგანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნათია ხარაბაძე 599,462,264
71 სოფ. გოდოგანში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ემზარ ჭიჭინაძე 599,027,690
72 სოფ. გოგნში მერის წარმომადგენელი    
73 სოფ.გოგნში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მურად ჭანტურიძე 595,716,426
74 სოფ.გოგნში მერის წარმომადგენელის ასისტენტი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი    
  იურიდიული სამსახური
75 იურიდიული სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი    
76 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი მიხეილ ვერულაშვილი 551 448 859
77 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი მარეხი ლილუაშვილი 593 485 979
78 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნათია სახეჩიძე 557 221 300
  საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
79 საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ავთანდილ ურიადმყოფელი 598 113 174
  საფინანსო სახაზინო განყოფილება
80 საფინანსო სახაზინო განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი მარინა გაბეხაძე 557 688 892
81 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი მერაბ აბეასძე 598 378 696
82 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი რუსუდან ზარნაძე 598 514 837
83 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი მთვარისა ჭანტურიძე 514 092 828
84 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი მაია კოხოძე 599 212 635
  ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილება
85 ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი დავით ლილუაშვილი 591 323 435
86 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ლუიზა პატარიძე 595 449 862
87 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი აკაკი რობაქიძე 557 537 541
88 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი სოფო ჯიბლაძე 599 801 320
89 მესამეკატეგორიის უფროსი სპეციალიტი კოტე ცნობილაძე 555,925,925
  განათლების,კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
90 განათლების,კულტურისა და სპორტის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღანელი გურამ თურქაძე 598 434 988
91 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი სოფიკო გაბრიაძე 551 305 530
92 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ნუნუ მარაქველიძე 593 161 623
93 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი შალვა ჩიქობავა 595 997 172
94 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ნინო ბერძულიშვილი 595 711 244
სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური
95   სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი    
  ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილება
96 ინფრასტრუქტურის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი გელა ცქიფურიშვილი 557,593,791
97 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი გოდერძი თურქაძე 555,503,110
98 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი    
99 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ზაზა მესხი 599,390,609
100 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ნინო ხუჯაძე 577,576,996
101 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი იულონ ჭანტურიძე 599,631,434
102 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი კონსტანტინე სირბილაძე 599,141,323
  სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის განყოფილება
103 არქიტექტურის განყოფილების მეორადი სტრუქრურული ერთეულის უფროსი    
104 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი კობა ფორჩხიძე 577,958,860
105 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ზურაბ მაკარიძე 599,512,182
106 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი სოფიკო სირბილაძე 555,568,459
107 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი პაატა გაბრიჭიძე 551,273,529
108 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი გიორგი ჩუბინიძე 598,410,042
109 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი რამაზ ლორთქიფანიძე 595,981,607
  სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
110 სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი პაატა გოგიაშვილი 599,152,078
111 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ზურაბ გოგიაშვილი 599,402,822
112 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი    
113 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ვახტანგ კაკოიშვილი 599,019,133
114 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი შოთა რობაქიძე 551,117,962
115 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი მირზა მაგრაქველიძე 598,247,973
116 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი მარინა მაკარიძე 551,160,106
117 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი მიხეილ ბარბაქაძე 595,310,901
118 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ირაკლი ცხადაძე 599,110,570
  ჯანდაცვისა და სოცილურ საკითხთა სამსახური
119 სოციალურ და ჯანდაცვის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი დიანა ფოცხვერაშვილი 599,761,635
120 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი მირანდა თორთლაძე 577,947,714
121 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი თამარ მიხელიძე 557,430,850
122 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი შორენა სოფრომაძე 599,335,783
  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
123 ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნუგზარ ფანჩულიძე 595,054,624
124 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი გიორგი რობაქიძე 598,718,151
125 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი გურამ კოხიაშვილი 599,101,714
126 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი აკაკი ქურციკიძე 599,154,351
127 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი მარი კუხალაშვილი 599,240,281
128 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი გელა ყიფიანი 558,460,229
  ზედამხედველობის სამსახური
129 ზედამხედველობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი    
130 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი გელა ქასრაშვილი 595,313,142
131 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი    
132 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი    
133 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი    
134 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი გიორგი გოცირიძე 593,527,078
135 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ალექსანდრე რობაქიძე 551,433,277
136 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ლაურა გაბეხაძე 595,495,299
  შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური
137 შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გოგი კაპანაძე 599,402,530
138 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი ზურაბ ჩხიკვაძე 599,189,601
139 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი    
140 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი გოჩა ყიფიანი 599,888,556
141 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი    
  შტატგარეშე მოსამსახურეები/ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულები
142 მერის თანაშემწე გიორგი ამირანაშვილი 599,566,262
143 მერის წარმომადგენელი საკრებულოსა და პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი ბიუროში ბიძინა ბუცხრიკიძე 592,370,088
144 ქსელის ადმინისტრატორი (აიტი) გოჩა გიორგაძე 599,263,286
145 მდივანი ნანა მაკარიძე 595,449,881
146 მდივანი თამარ ივანაშვილი 591,942,626
147 მდივანი ირინა დოღონაძე 571,144,430
148 მძღოლი კონსტანტინე ხანთაძე 591,250,147
149 მძღოლი მალხაზ ცხადაძე 599,537,029
150 მძღოლი პაატა ვერულაშვილი 599,618,840
151 ტექნიკური მუშაკი ვიტალი ცქიფურიშვილი 599,150,195
152 რეფერენტი მარიამ სოფრომაძე 599433481
153 რეფერენტი მერაბ ბუსკივაძე 555306116
154      

 

Share