საკრებულოს კომისიები

  1. ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე გიორგი ლილუაშვილი;

 

 

2. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია

თავმჯდომარე თემურ ქოჩიაშვილი;

 

3. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

ავმჯდომარე ბადრი  ბუცხრიკიძე;

 

4. იურიდიულ საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე იმედა რობაქიძე;

 

5. კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია

თავმჯდომარე სოფიო ბუსკივაძე

 

Share