საკრებულოს აპარატი

ზვიად მეტონიძე პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი) 555 59 58 85
ხათუნა ნიკოლაძე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქმისწარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი) 555 25 94 10
გულადი აბჟანდაძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში 592 00 30 02
ეკა შეყრილაძე პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში 555 44 01 64
სოფიო ფანჩულიძე მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში 598 77 15 95
ირინა სირაძე მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში 555 11 09 64
ანერი კუბლაშვილი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საოქმო და საარქივო საკითხებში 599 78 48 89
ვერა გურგენიძე მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიეორთობის საკითხებში 557 65 99 45
დავით ბრეგვაძე მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკურ საკითხებში 593 61 14 42
ირმა ბახუტაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 599 41 27 49
ავთანდილ ბუსკივაძე აიტი-სპეციალისტი 557 22 02 45
ზურა გეწაძე სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკურ საკითხებში 551 18 20 25
დავით მაკარიძე ოპერატორი 577 90 14 17
ნინო ბენიძე საკრებულოს თავმჯდომარის მდივანი 558 11 83 02
გიორგი კაპანაძე საკრებულოს თავმჯდომარის მძღოლი 551 19 91 08
ხვიჩა ვაჭარაძე მძღოლი 555 41 31 79

 

Share