განკარგულებაN46 64-საარჩევნო

განკარგულება №46 55 _ საარჩევნო

 

 

 

განკარგულება # 46 48 გენდერული საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება # 46 47 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (ბაღების გადაცემა)

განკარგულება N 46 46 დანართი

განკარგულება N 46 45 დანართი

განკარგულება N 46 44 დანართი

განკარგულება N 46 43 დანართი 1 დანართი 2

განკარგულება N 46 42 დანართი 1 დანართი 2

განკარგულება N 46 41 გეგმა ნუსხა

განკარგულება-N-46-40

განკარგულება N 46 39 დანართი 1 დანართი 2

განკარგულება # 46 38 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (წყალმომარაგება)

განკარგულება N 46 37 დანართი

განკარგულება-46-36_I-ნაწილი განკარგულება-46-36_II-ნაწილი განკარგულება-46-36_III-ნაწილი

განკარგულება # 46 35 თანხმობა მერს (კელენჯერიძე)

განკარგულება # 46 34 საპრივატიზაციო გეგმა საპრივატიზებო ნუსხა

განკარგულება # 46 33 დანართი

განკარგულება # 46 32 ფრაქცია პატრიოტების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება # 46 31 მანუჩარ ფანჩულიძისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება 46 30

განკარგულება 46 29

ება # 46 28 ჯან. და სოც. საკითხთა კომისიის პერსონალური შენმადგენლობის ცვლილების შესახებ

განკარგულება # 46 27 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის ცვლილების შესახებ

განკარგულება # 46 26   სახლდაზიანების პროგრამა

განკარგულება # 46 25   დანართი 1_2_  3_4_  5_6

განკარგულება-46-24-ფართს-ქირავნობის-შესახებ-ვალერი-ღვინეფაძე

განკარგულება-46-23-ფართის-ქირავნობის-შესხებ-დალი-ჩხეიძე

განკარგულება-46-22-ფართის-ქირავნობის-შესახებ-ავთანდილ-ხუჯაძე

განკარგულება-46-21-ფართს-ქირავნობის-შესახებ-ნათია-კუპატაძე

განკარგულება-46-20-ფართის-ქირავნობის-შესხებ-თორნიკე-ჭანტურიძე

განკარგულება-46-19-ფართის-ქირავნობის-შესახებ-გიორგი-ბსახელაშვილი0

განკარგულება N 46 18 ნუსხა

განკარგულება-46-17-ფართის-ქირავნობის-შესახებ-თენგიზი-რობაქიძე

განკარგულება-46-16-ფართის-ქირავნობის-შესახებ-ავტოსადგური

განკარგულება-46-15-აუდუტის-დასკვნასთან-დაკავშირებით

განკარგულება # 46 14 2017 წლის ბიუჯეტის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება # 46 13 გოგნის სკოლისათვის სახელის მინიჭების შესახებ

განკარგულება # 46 12  დანართი 1_2_3_ 4_5_6

განკარგულება N 46 11 სამედიცინო თანადაფინანსება დანართი

განკარგულება N 46 10 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება დანართი

განკარგულება N 46 9 უსინათლოთა პროგრამა დანართი

განკარგულება N 46 8 საკვები პროდუქტები დანართი

განკარგულება N 46 7 მედიკამენტები დანართი

განკარგულება N 46 6 ბინის ქირა დანართი

განკარგულება N 46 5 ახალშობილთა პროგრამა დანართი

განკარგულება N 46 4 დანართი

განკარგულება N 46 3 სოაციალური პროგრამა ( ეპილეფსია, პარკისონი) დანართი

განკარგულება N 46 2 დიალიზის პროგრამა დანართი

განკარგულება N 46 105     დანართი 1_2_ 3_4_ 5_6_ 7

განკარგულება N 46 104      დანართი 1_2_3_4_5_6

განკარგულება # 46 103 ცვლილება 2017 წლის დიალიზის პროგრამაში

განკარგულება N 46 102   1_4    5_8     9_12     13_15

განკარგულება # 46 101 ცვლილება უსინათლოთა პროგრამაში

განკარგულება # 46 100 ფრაქცია -ქართული ოცნება -კონსერვატორების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება # 46 99 ფრაქცია ქართული ოცნება-მრეწველების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება # 46 98 დეპუტატ მერაბ სირაძის ადგილმონაცვლის

განკარგულება # 46 97 გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება # 46 96 ფრაქცია ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს

განკარგულება # 46 95 ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის

განკარგულება # 46 94 კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის პერსონალური

განკარგულება # 46 93 ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის პერსონალური

განკარგულება # 46 92 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური

განკარგულება # 46 91 იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება # 46 90 მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (საზანო)

განკარგულება # 46 89 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ

განკარგულება # 46 88 იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
განკარგულება # 46 87 კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა

განკარგულება # 46 86 ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა

განკარგულება # 46 85 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა

განკარგულება # 46 84 ფრაქცია ევროპული საქართველოს რეგისტრაციის სესახებ

განკარგულება # 46 83 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

განკარგულება # 46 82 საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ

განკარგულება # 46 81 ახლადარჩეულ საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

განკარგულება # 46 80 სამანდატო დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ

განკარგულება # 46 79 ხმისდამთლელი დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ

განკარგულება # 46 1 2018 წელს შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ რიცხოვნობის განსაზღვრის შესახებ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განკარგულება # 46 50 აიპების რეორგანიზაცია

განკარგულება # 46 51 ჭოგნარის სკოლისათვის ბასილაძის სახელის მინიჭების შესახებ

განკარგულება # 46 53 გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა (მერქნული მასალა)

განკარგულება # 46 54 საპროექტო წინადადებები

განკარგულება # 46 55 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ცვლილება)

განკარგულება # 46 56 მედიკამენტები

განკარგულება # 46 58 გამგებლისათვის ტანხმობის მიცემა აიპების რეორგანიზაციაზე

განკარგულება # 46 59 გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა გამარტივებულ შესყიდვებზე

განკარგულება # 46 61 სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსათვის ქონების გადაცემის შესახებ

განკარგულება # 46 63 გამგებლისათვის ტანხმობის მიცემა ( სამასალე მერქანი)

განკარგულება # 46 64 გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა (მანქანა)