საინიციატივო ჯგუფის განცხადება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვანკითში 23-ე ქუჩისთვის გენერალ გურამ ქარქაშაძის სახელი მინიჭების თაობაზე

ბრძანება # 46 72 სახელდება (ღვანკითი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იხილეთ: 1 ნაწილი , 2 ნაწილი

 

Share