ოქმები და დასკვნები

 

  • საკრებულოს სხდომის ოქმები 

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი # 3 5 მარტი

მორიგი სხდომის ოქმი 19 თებერვალი

საკრებულოს სხდომის ოქმი # 3 26 იანვარი

საკრებულოს სხდომის ოქმი # 2 18 იანვარი

საკრებულოს სხდომის ოქმი # 1 8 იანვარი

საკრებულოს სხდომის ოქმი # 28 29 დეკემბერი

საკრებულოს სხდომის ოქმი # 27 28 დეკემბერი

საკრებულოს სხდომის ოქმი # 26 22 დეკემბერი

საკრებულოს სხდომის ოქმი # 25 4 დეკემბერი

საკრებულოს სხდომის ოქმი # 24 1 დეკემბერი

საკრებულოს სხდომის ოქმი # 23 24 ნოემბერი

საკრებულოს სხდომის ოქმი # 22 20 ნოემბერი

 

  • ბიუროს სხდომის ოქმები

ბიუროს სხდომის ოქმი # 5 2 მარტი

ბიუროს სხდომის ოქმი # 4 16 თებერვალი

ბიუროს სხდომის ოქმი # 3 26 იანვარი

ბიუროს სხდომის ოქმი # 2 18 იანვარი

ბიუროს სხდომის ოქმი # 1 5 იანვარი

ბიუროს სხდომის ოქმი # 21 28 დეკემბერი

ბიუროს სხდომის ოქმი # 20 22 დეკემბერი

ბიუროს სხდომის ოქმი # 20 22 დეკემბერი

ბიუროს სხდომის ოქმი # 19 19 დეკემბერი

ბიუროს სხდომის ოქმი # 18 29 ნოემბერი

Share