საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები

ბრძანება # 46 26 ეკა შეყრილაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 25 საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

აქტივობები ბრძანება # 46 24 ბრძანების დანართი მოხსენებითი ბარათი

ბრძანება # 46 23 სოფიო ბუსკივაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 22 ფრაქციის ოქმი

ბრძანება # 46 21 დანართი

ბრძანება # 46 20 დანართი

ბრძანება # 46 19 დანართი

ბრძანება # 46 18 ხათუნა ნიკოლაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 17 მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 16 ეკა მაკარიძისა დ გიორგი რობაქიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 15 ზვიად მეტონიძის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება # 46 14 ცვლილება ირინა სირაძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 13 ცვლილება სოფიო ფანჩულიძის დანიშვნის ბრძანებაში

ცვლილება # 12 ვერა გურგენიძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 11 ცვლილება დავით ბრეგვაძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 10 ცვლილება ეკა შეყრილაძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 9 ცვლილება ანერი კუბლაშვილის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 8 ცვლილება გულადი აბჯანდაძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 7 ცვლილება ხათუნა ნიკოლაძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება N 46 6 დანართი

ბრძანება N 46 5 danarTi

ბრძანება # 46 4 საკრებულოს რიგგარეშეს სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 3 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება-46-2

ბრძანება # 46 1 საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

 

 

 

ბრძანება N 46 105 დანართი

ბრძანება N 46 104 დანართი

ბრძანება # 46 103 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება N 46 102 დანართი 1

ბრძანება # 46 101 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 100 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 99 ვერა გურგენიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება N 46 98 ბრძანების დანართი

ბრძანება N 46 97 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ბრძანება # 46 96 დავით ბრეგვაძისა და სოფიო ფანჩულიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 95 ბადრი ბუცხრიკიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 94 ეკა შეყრილაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 93 დანართი

ბრძანება # 46 92 დანართი

ბრძანება # 46 91 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება N 46 90 დანართი

ბრძანება # 46 89 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 88 იმედა რობაქიძის განთავისუფლების შესახებ

Share