საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები

 

ბრძანება # 46 74 გულადი აბჟანდაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 73 ნინო ჯანელიძისა და გიორგი კაპანაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 72 სახელდება (ღვანკითი)

ბრძანება46/71 ( ალექსანდრე ზანკალიანიამირან ვერულაშვილიაქტივობაბრძანების დანართიგიორგი ბერძულიშვილიგიორგი ფანჩულიძეგიორგი ქასრაშვილიდავით ისაკაძედავით ცხადაძეეკა მაკარიძეენვერი ხოხიაშვილივალერი ლილუაშვილიკახაბერ მეგრელიშვილიმერაბი ღიბრაძემირზა აფრიდონიძემოხსენებითი ბარათიროლანდი მესხისოფიკო სიუკაევაშალვა ჭანკვეტაძე)

ბრძანება # 46 70 საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 69 ხათუნა ნიკოლაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 68 გიორგი კაპანაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 67 თემურ ქოჩიაშვილის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 66 სოფიო ბუსკივაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 65 საკრებულოს რიგგარეშეს სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 64 ავთანდილ ბუსკივაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 63 ნინო ჯანელიძისა და გიორგი კაპანაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 62 საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 61 – (ალექსანდრე ზანკალიანი ამირან ვერულაშვილი აქტივობის ფურცელი ბრძანების დანართი გიორგი ბერძულიშვილი გიორგი ფანჩულიძე გიორგი ქასრაშვილი დავით ისაკაძე დავით ცხადაძე ეკა მაკარიძე ენვერ ხოხიაშვილი ვალერიან ლილუაშვილი კახა მეგრელიშვილი მერაბი ღიბრაძე მირზა აფრიდონიძე მოხსენება როლანდი მესხი სოფიკო სიუკაევა შალვა ჭანკვეტაძე)

ბრძანება # 46 60 დანართი

ბრძანება # 46 59 ლაშა ლანჩავას შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 58 ნინო ჯანელიძისა და ნოდარ ფანჩულიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 57 ხათუნა ნიკოლაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 56 სოფიო ბუსკივაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 55 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 54 ნინო ჯანელიძისა და გიორგი კაპანაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 53 ხათუნა ნიკოლაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 52 საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 51  (საკრებულოს წევრთა ხარჯების ანაზღაურების შესახე ბ) ალექსანდრე ზანკალიანი ამირან ვერულაშვილი აქტივობის ფურცელი  ბრძანების დანართი გიორგი ბერძულიშვილი გიორგი ქასრაშვილი დავით ისაკაძე დავით ცხადაძე ეკა მაკარიძე ენვერი ხოხიაშვილი ვალერი ლილუაშვილი კახაბერ მეგრელიშვილი მერაბ ღიბრაძე მირზა აფრიდონიძე მოხსენებითი ბარათი როლანდი მესხი სოფიო სიუკაევა შალვა ჭანკვეტაძე

ბრძანება # 46 50 დანართი

ბრძანება # 46 49 გიორგი ლილუაშვილის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 48 ზურაბ გეწაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 47 დავით მაკარიძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 46 ხათუნა ნიკოლაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 45 ირინა სირაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 44 ეკა შეყრილაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 43 ეკა მაკარიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 42 გიორგი კაპანაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 41 სოფიო ფანჩულიძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 40 საკრებულოს რიგგარეშეს სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 39 ირინა სირაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 38 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 37 დანართი 1 დანართი 2 დანართი 3 დანართი 4 დანართი 5 დანართი 6 დანართი 7 დანართი 8 დანართი 9 დანართი 10 (საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციების დამტკიცების შესახებ)

აქტივობის ფურცელი ბრძანება # 46 36 ბრძანების დანართი მოხსენებითი ბარათი (საკრებულოს წევრების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ)

ბრძანება # 46 35 იმედა რობაქიძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 34 დანართი

ბრძანება # 46 33 საწვავის ხარჯვის ლიმიტში ერთჯერადი ცვლილების შესახებ

ბრძანება # 46 32 ანერი კუბლაშვილის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 31 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 30 ეკა შეყრილაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 29 ნინო ჯანელიძისა და გიორგი კაპანაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 28 ბრძანებაში ცვლილების შესახებ

ბრძანება # 46 27 ი.სირაძისათვის HR-ს ფუნქციების დროებით დაკისრების შესახებ

ბრძანება # 46 26 ეკა შეყრილაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 25 საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

აქტივობები ბრძანება # 46 24 ბრძანების დანართი მოხსენებითი ბარათი

ბრძანება # 46 23 სოფიო ბუსკივაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 22 ფრაქციის ოქმი

ბრძანება # 46 21 დანართი

ბრძანება # 46 20 დანართი

ბრძანება # 46 19 დანართი

ბრძანება # 46 18 ხათუნა ნიკოლაძის შვებულების შესახებ

ბრძანება # 46 17 მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 16 ეკა მაკარიძისა დ გიორგი რობაქიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 15 ზვიად მეტონიძის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება # 46 14 ცვლილება ირინა სირაძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 13 ცვლილება სოფიო ფანჩულიძის დანიშვნის ბრძანებაში

ცვლილება # 12 ვერა გურგენიძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 11 ცვლილება დავით ბრეგვაძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 10 ცვლილება ეკა შეყრილაძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 9 ცვლილება ანერი კუბლაშვილის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 8 ცვლილება გულადი აბჯანდაძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება # 46 7 ცვლილება ხათუნა ნიკოლაძის დანიშვნის ბრძანებაში

ბრძანება N 46 6 დანართი

ბრძანება N 46 5 danarTi

ბრძანება # 46 4 საკრებულოს რიგგარეშეს სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 3 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება-46-2

ბრძანება # 46 1 საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის შესახებ

 

 

 

ბრძანება N 46 105 დანართი

ბრძანება N 46 104 დანართი

ბრძანება # 46 103 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება N 46 102 დანართი 1

ბრძანება # 46 101 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 100 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 99 ვერა გურგენიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება N 46 98 ბრძანების დანართი

ბრძანება N 46 97 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ბრძანება # 46 96 დავით ბრეგვაძისა და სოფიო ფანჩულიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 95 ბადრი ბუცხრიკიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 94 ეკა შეყრილაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება # 46 93 დანართი

ბრძანება # 46 92 დანართი

ბრძანება # 46 91 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება N 46 90 დანართი

ბრძანება # 46 89 საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება # 46 88 იმედა რობაქიძის განთავისუფლების შესახებ

Share